Vrouwenweg
Home | Beroepschrift Raad van State | Laatste nieuws | Wat wij tegen de gemeenteraad hebben gezegd | Bekijk ons ALTERNATIEVE PLAN | Zienswijze | Schrikken!!! Het plan van de gemeente in beeld gebracht... | Actiefoto´s | Foto´s | Inspraakreactie | Statuten
Schrikken!!! Het plan van de gemeente in beeld gebracht...

Dit zijn tekeningen, op schaal gemaakt, van de situatie zoals de gemeente deze wil. Oordeel zelf over de stedenbouwkundige kwaliteit ervan.

Gemplan2.jpg

Gemplan3.jpg

Gemplan4.jpg

Gemplan5.jpg

Gemeenteplan.jpg